ภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้ว

เมืองทิพย์ ไทยแฟนตาซี

กากี

โรงช้างแดง

7 มกราคม 2565

เมืองทิพย์ ไทยแฟนตาซี
โนราห์

โรงศาลาศีนิมา

13 มกราคม 2565

เมืองทิพย์ ไทยแฟนตาซี
ขุนแผน ฟ้าฟื้น

โรงศาลาศีนิมา

20 มกราคม 2565

เมืองทิพย์ ไทยแฟนตาซี
พระรถเมรี

โรงช้างแดง

20 มกราคม 2565

เมืองทิพย์ ไทยแฟนตาซี
ขุนแผน ฟ้าฟื้น

โรงศาลาศีนิมา

26 มกราคม 2565

เมืองทิพย์ ไทยแฟนตาซี
โนราห์

โรงศาลาศีนิมา

26 มกราคม 2565

เมืองทิพย์ ไทยแฟนตาซี