ภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้ว

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

Crazy Castle

โรงช้างแดง

5 พฤศจิกายน 2564

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Z

โรงช้างแดง

7 พฤศจิกายน 2564

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
3 Tage in Quiberon (3 Days in Quiberon)

โรงช้างแดง

12 พฤศจิกายน 2564

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Eighteen

โรงช้างแดง

13 พฤศจิกายน 2564

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
What the Snow Brings

โรงช้างแดง

14 พฤศจิกายน 2564

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Season of Narges

โรงช้างแดง

21 พฤศจิกายน 2564

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Connection by Fate

โรงช้างแดง

26 พฤศจิกายน 2564

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
¡Ay, Carmela!

โรงช้างแดง

28 พฤศจิกายน 2564

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Yella

โรงช้างแดง

28 พฤศจิกายน 2564

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Hedi

โรงช้างแดง

10 ธันวาคม 2564

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Rainbow Kids

โรงช้างแดง

10 ธันวาคม 2564

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Back to Anping Harbo

โรงช้างแดง

6 มกราคม 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
In den Gängen (In the Aisles)

โรงช้างแดง

6 มกราคม 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Level Five

โรงช้างแดง

12 มกราคม 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Damascus Time

โรงช้างแดง

18 มกราคม 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Broken Silence (Silencio Roto)

โรงช้างแดง

18 มกราคม 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Level Five

โรงศาลาศีนิมา

23 มกราคม 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
In den Gängen (In the Aisles)

โรงศาลาศีนิมา

23 มกราคม 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Damascus Time

โรงช้างแดง

25 มกราคม 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Swimming Upstream

โรงช้างแดง

25 มกราคม 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Broken Silence (Silencio Roto)

โรงช้างแดง

27 มกราคม 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Back to Anping Harbo

โรงช้างแดง

27 มกราคม 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Die Ehe Der Maria Braun (The Marriage of Maria Braun)

โรงศาลาศีนิมา

6 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
For 80 Days (80 egunean)

โรงศาลาศีนิมา

6 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Money and Honey

โรงช้างแดง

9 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Aiki

โรงช้างแดง

9 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
Sans Soleil

โรงช้างแดง

10 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
We Have a Guest

โรงช้างแดง

10 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME
We Have a Guest

โรงช้างแดง

16 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME