ภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้ว

Rebel with a Cause

โลกปะราชญ์

โรงศรีศาลายา

5 มกราคม 2564

Rebel with a Cause
ตั้งวง

โรงศรีศาลายา

6 มกราคม 2564

Rebel with a Cause
Fight Club

โรงศรีศาลายา

8 มกราคม 2564

Rebel with a Cause
Goal Club เกมล้มโต๊ะ

โรงศรีศาลายา

8 มกราคม 2564

Rebel with a Cause
ช็อคโกแลต

โรงช้างแดง

16 กุมภาพันธ์ 2564

Rebel with a Cause
โลกปะราชญ์

โรงช้างแดง

16 กุมภาพันธ์ 2564

Rebel with a Cause
Fight Club

โรงช้างแดง

18 กุมภาพันธ์ 2564

Rebel with a Cause
14 ตุลา สงครามประชาชน

โรงช้างแดง

19 กุมภาพันธ์ 2564

Rebel with a Cause
สาย สีมา นักสู้สามัญชน

โรงช้างแดง

19 กุมภาพันธ์ 2564

Rebel with a Cause
Ten Years Thailand

โรงช้างแดง

21 กุมภาพันธ์ 2564

Rebel with a Cause
Goal Club เกมล้มโต๊ะ

โรงช้างแดง

23 กุมภาพันธ์ 2564

Rebel with a Cause
ช็อคโกแลต

โรงช้างแดง

23 กุมภาพันธ์ 2564

Rebel with a Cause
14 ตุลา สงครามประชาชน

โรงช้างแดง

24 กุมภาพันธ์ 2564

Rebel with a Cause
Ten Years Thailand

โรงช้างแดง

25 กุมภาพันธ์ 2564

Rebel with a Cause
ตั้งวง

โรงช้างแดง

27 กุมภาพันธ์ 2564

Rebel with a Cause
สาย สีมา นักสู้สามัญชน

โรงช้างแดง

28 กุมภาพันธ์ 2564

Rebel with a Cause