ภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้ว

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies

อินทรีทอง

โรงศาลาศีนิมา

8 ตุลาคม 2563

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies
แสนรัก (พากย์สด)

โรงศาลาศีนิมา

10 ตุลาคม 2563

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies
ทรชนคนสวย

โรงช้างแดง

13 ตุลาคม 2563

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies
จ้าวอินทรี

โรงศรีศาลายา

15 ตุลาคม 2563

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies
จอมโจรมเหศวร

โรงศรีศาลายา

16 ตุลาคม 2563

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies
อินทรีทอง

โรงช้างแดง

18 ตุลาคม 2563

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies
ชุมทางหาดใหญ่

โรงศรีศาลายา

20 ตุลาคม 2563

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies
จ้าวอินทรี

โรงศรีศาลายา

21 ตุลาคม 2563

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies
7 พระกาฬ

โรงศรีศาลายา

21 ตุลาคม 2563

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies
ทรชนเดนตาย

โรงศรีศาลายา

22 ตุลาคม 2563

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies
ชุมทางหาดใหญ่

โรงศรีศาลายา

28 ตุลาคม 2563

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies
ทรชนเดนตาย

โรงศรีศาลายา

28 ตุลาคม 2563

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies
เพชรตัดเพชร

โรงศรีศาลายา

29 ตุลาคม 2563

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies
7 พระกาฬ

โรงศรีศาลายา

29 ตุลาคม 2563

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies
ทรชนคนสวย

โรงช้างแดง

30 ตุลาคม 2563

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies
จอมโจรมเหศวร

โรงศรีศาลายา

31 ตุลาคม 2563

มิตร ชัยบัญชา The Hero Never Dies