ภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้ว

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย

My Best Friend’s Wedding

โรงศรีศาลายา

1 กันยายน 2563

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย
CC-J แสบฟ้าแลบ

โรงศรีศาลายา

3 กันยายน 2563

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย
Speed

โรงศรีศาลายา

3 กันยายน 2563

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย
Flatliners

โรงศรีศาลายา

5 กันยายน 2563

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย
ส.อ.ว. ห้อง 2 รุ่น 44

โรงศรีศาลายา

13 กันยายน 2563

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย
Little Women

โรงศรีศาลายา

13 กันยายน 2563

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย
My Best Friend’s Wedding

โรงศรีศาลายา

15 กันยายน 2563

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย
Romeo + Juliet

โรงศรีศาลายา

17 กันยายน 2563

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย
อันดากับฟ้าใส

โรงศรีศาลายา

17 กันยายน 2563

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย
อันดากับฟ้าใส

โรงศรีศาลายา

20 กันยายน 2563

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย
Romeo + Juliet

โรงศรีศาลายา

20 กันยายน 2563

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย
Speed

โรงศรีศาลายา

23 กันยายน 2563

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย
CC-J แสบฟ้าแลบ

โรงศรีศาลายา

23 กันยายน 2563

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย
Flatliners

โรงศรีศาลายา

25 กันยายน 2563

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย
Little Women

โรงศรีศาลายา

29 กันยายน 2563

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย
ส.อ.ว. ห้อง 2 รุ่น 44

โรงศรีศาลายา

29 กันยายน 2563

Back to the 90s: ฮอลลีวูดควบไทย