ภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้ว

KinoFest 2023

Hao Are You

โรงศาลาศีนิมา

26 ตุลาคม 2566

KinoFest 2023
Iron Butterflies

โรงศาลาศีนิมา

26 ตุลาคม 2566

KinoFest 2023
Alle reden über’s Wetter (Talking About the Weather)

โรงศาลาศีนิมา

29 ตุลาคม 2566

KinoFest 2023
Bis ans Ende der Nacht (Till the End of the Night)

โรงศาลาศีนิมา

29 ตุลาคม 2566

KinoFest 2023
Sisi und Ich (Sisi & I)

โรงศาลาศีนิมา

31 ตุลาคม 2566

KinoFest 2023
Wir Könnten Genauso Gut Tot Sein (We Might as Well Be Dead)

โรงศาลาศีนิมา

31 ตุลาคม 2566

KinoFest 2023
Roter Himmel (Afire)

โรงศาลาศีนิมา

5 พฤศจิกายน 2566

KinoFest 2023