ผลงาน นฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ชร ปวีณา ชารีฟสกุล วาสนา พูนผล

image

โปรแกรมต้อนรับการมาประทับรอยมือรอยเท้า ณ ลานดาราของ นฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ชร ปวีณา ชารีฟสกุล และวาสนา พูนผล ในวาระครบรอบ 30 ปี ของ เวลาในขวดแก้ว หนังวัยรุ่นเรื่องดังที่ทั้งสามคนร่วมแสดงด้วยกัน และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่เลื่อนมาจากช่วงปลายเดือนมกราคม มาเป็นวันที่ 20 มีนาคมนี้ 

นอกจากผลงานเรื่องสำคัญที่จะจัดฉายในกิจกรรมลานดารา หอภาพยนตร์ยังนำผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องเด่น ๆ ของดาราทั้งสามคน มาจัดฉายให้แฟน ๆ ได้ชมตลอดเดือนมีนาคม ซึ่งล้วนแต่เป็นหนังไทยในยุคทศวรรษ 2530 ยุคที่ดาวทั้งสามดวงกำลังรุ่งโรจน์และเปล่งประกายครองความนิยมบนจอเงิน


โปรแกรมรำลึก ลินดา ค้าธัญเจริญ

รำลึกหม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง

Media Dystopia

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME