มรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี 2563

image

โปรแกรมภาพยนตร์ 6 เรื่อง ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี พ.ศ. 2563 ที่จะจัดฉายครอบคลุมทั้งเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ เพราะนอกจากจะมีความสำคัญในบริบทของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ผลงานหลายเรื่องที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในปีนี้ ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งความเป็น “ขบถ” และเรื่องของ “สงครามเย็น”  ซึ่งเป็นเสมือน “สารตั้งต้น” ที่หอภาพยนตร์ได้นำมาต่อยอดและจัดเพิ่มเป็นโปรแกรมแยกของแต่ละเดือน