โปรแกรม HOPE หนังแห่งความหวังและกำลังใจ

โปรแกรมหนังแห่งความหวังและกำลังใจ ต้อนรับการกลับมาเปิดโรงหนังอีกครั้งของหอภาพยนตร์


Stumped

16 มิถุนายน 2563

15:30

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรม HOPE หนังแห่งความหวังและกำลังใจ

They Are Flying เด็กแหกคอก

17 มิถุนายน 2563

12:30

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรม HOPE หนังแห่งความหวังและกำลังใจ

Un Cuento Chino (Chinese Take-Away)

17 มิถุนายน 2563

15:30

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรม HOPE หนังแห่งความหวังและกำลังใจ

นางนอน The Cave

18 มิถุนายน 2563

12:30

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรม HOPE หนังแห่งความหวังและกำลังใจ

Le Havre

18 มิถุนายน 2563

15:30

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

โปรแกรม HOPE หนังแห่งความหวังและกำลังใจ

LA SCALA ลาสกาลา

สายน้ำกับชีวิต

กลับสู่เก้าศูนย์ Back to the 90s : โลกคู่ขนานของวัยรุ่นต่างยุค

ดูหนังคลาสสิก

โปรแกรมภาพยนตร์โลก