โปรแกรม HOPE หนังแห่งความหวังและกำลังใจ

image

โปรแกรมหนังแห่งความหวังและกำลังใจ ต้อนรับการกลับมาเปิดโรงหนังอีกครั้งของหอภาพยนตร์


Law and Disorder กฎหมายกับความยุติธรรม?

Strange Creatures สัตว์ประหลาดมหันตภัย

รำลึก สุริยา ชินพันธุ์

รำลึก เฉลิม วงค์พิมพ์

รำลึก เพ็ญพร ไพฑูรย์

รำลึก วิทยา ศุภพรโอภาส

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

ทึ่ง! หนังโลก