หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

เพื่อสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการที่หอภาพยนตร์ กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบถ้วน


***เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกตามความเป็นจริง ระบบส่งอีเมลตอบกลับตามที่ท่านแจ้ง เพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง