งดฉายภาพยนตร์

4 ตุลาคม 2564

เวลา 13:00 น.

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

2564

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 0 นาที

ภาษา -


ประกาศ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ของดจัดฉายภาพยนตร์ในช่วงภาวะการระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามชมภาพยนตร์ในช่อง Youtube หอภาพยนตร์ ระหว่างรอการกลับมาจัดฉายอีกครั้งได้ที่ https://www.youtube.com/filmarchivethailand


โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

Scala ที่ระลึกรอบสุดท้าย

26 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 14:15 น.

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

The Scala

26 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 13:00 น.

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

The Fabelmans

28 มกราคม 2566

เวลา 16:30 น.

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

Tokyo-Ga

17 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 14:00 น.

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้