งดฉายภาพยนตร์

24 กันยายน 2564

เวลา 13:00 น.

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

2564

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 0 นาที

ภาษา -


ประกาศ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ของดจัดฉายภาพยนตร์ในช่วงภาวะการระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามชมภาพยนตร์ในช่อง Youtube หอภาพยนตร์ ระหว่างรอการกลับมาจัดฉายอีกครั้งได้ที่ https://www.youtube.com/filmarchivethailand


โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ