โปรแกรมคัดสรร ผลงานที่ได้รับรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24

3 มกราคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24

2563

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 115 นาที

ภาษา -


รางวัลดุ๊ก 


ละอองอากาศ  (รองชนะเลิศ)

2020 / 18:42 นาที / พัทธนัช ปิยะเลิศมงคล [E]

ชีวิตของคนไร้บ้าน 3 คนที่มีรายละเอียดชีวิตต่างกัน ทั้งความชอบ ความฝัน ความทรงจำ Pattani Landlord (รองชนะเลิศ)

2020 / 51 นาที/ อนีส นาคเสวี [E]

ปัตตานีกำลังเผชิญปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมถาโถม ขณะเดียวกันก็มีปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานทับถมอยู่เช่นกัน จนไม่สามารถบอกได้เลยว่าระหว่างปัญหาขยะและความรุนแรงปัญหาใดจะแก้ได้ก่อนเดินทางโดยสวัสดิภาพ  (ชนะเลิศ)

2020 / 29:58 min / อริสรา ธีรจิตต์ [E]

ฟ้า เด็กสาวที่เติบโตมาท่ามกลางความแตกต่างทางศาสนาในครอบครัวโดยมีพ่อนับถือศาสนาอิสลามและแม่นับถือศาสนาคริสต์  เธอไม่มั่นใจและเริ่มตั้งคำถามกับความสัมพันธ์ระหว่างสามคน พ่อ แม่ ลูก


------------------


รางวัลวิจิตรมาตรา

No Land

2020 / 15:15 นาที / แพรวา โชคสถาพร [N]

ความสัมพันธ์ครอบครัว ที่เมื่อนานไปแล้วต่างคนต่างมีพื้นของตัวเอง และแยกย้ายไปในที่ต่างๆ ทำให้เกิดความเหินห่างกันและกันในแต่ละพื้นที่ที่ตัวเองอยู่E = English Subtitles 

N = Non Dialogue 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-482-2013 - 15 ต่อ 0 หรือ 081-550-8716


สำรองที่นั่ง

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ