วันมรดกโสตทัศน์โลก ประเทศไทย ปี 2566

27 ตุลาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

invalid

2564

กำกับโดย Inés Toharia Terán

สนับสนุนโดย Filmoption International

นำแสดงโดย -

ความยาว 120 นาที

ภาษา อังกฤษ คำบรรยายไทย


หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD และหน่วยงานเครือข่ายที่ทำหน้าอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันมรดกโสตทัศน์โลก ประเทศไทย ปี 2566”  จัดฉายภาพยนตร์สารคดีปี 2565 เรื่อง Film: The Living Record of Our Memory ที่จะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและบทบาทของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ในปัจจุบัน 


Film: The Living Record of Our Memory เริ่มต้นตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงยังสามารถชมภาพเคลื่อนไหวเมื่อร้อยกว่าปีก่อนได้อยู่ ภาพยนตร์ได้เดินทางไปสัมภาษณ์นักอนุรักษ์ในหอภาพยนตร์ ภัณฑารักษ์ รวมถึงคนทำหนังจากทั่วโลกว่าการอนุรักษ์ภาพยนตร์คืออะไรและเหตุใดจึงมีความสำคัญ  นี่เป็นสารคดีที่เน้นย้ำถึงความท้าทายของกระบวนการดูแลรักษาภาพยนตร์ ท่ามกลางอุปสรรคต่าง ๆ และความเสี่ยงเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ผ่านเบื้องหลังการทำงานที่คนภายนอกอาจไม่เคยรู้ 


Film: The Living Record of Our Memory จะจัดฉายในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พร้อมการสนทนาหลังชมภาพยนตร์  เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันมรดกโสตทัศน์โลก ซึ่งเป็นวันที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้กำหนดให้เป็นวันที่ 27 ตุลาคมของทุกปี เพื่อให้ทั่วโลกได้ร่วมกันเฉลิมฉลองมรดกภาพและเสียงแห่งความทรงจำ  โดยในปีนี้มีหัวข้อว่า “Your Window to the World”

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

16 mm Rolling

3 ธันวาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Babylon

28 ธันวาคม 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Lumière!

28 ธันวาคม 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา