รางวัลดิจิทัล ฟอรัม 3

24 ธันวาคม 2565

เวลา 11:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 26

2565

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 94 นาที

ภาษา -

Have You Ever Seen Heaven [E]

2022 / 43:11 min


Director / Script: นาถลดา ศรีศุภกฤติ 

Producer: รัสยา ใจบาล 

Cinematographer: ปาณิศา เขื่อนเพชร 

Editor: วัชรากร ทวีทรัพย์ 

Art Director: เอกราช แสนจันทะ, อติกานต์ เถาว์หมอ 

Sound: ภควรรษ สุขมาตย์, ปวีร์ พรหมเมศ  

Cast: สายฟ้า​  ตัน​ธนา, ปณิตา หุตะเจริญ, ภาณุพงศ์ เดชไพบูลย์ยศ, ภาคภูมิ สุรพงศานุรักษ์, ไพศาล ยินดีเขต, กมลรักษ์ แก้วสีเขียว, ฉันทวัฒน์ ประยูรวรรณ 

Synopsis: แสง ชายผู้ใช้ชีวิตเป็นคนไร้บ้านมาร่วมปี ได้กลับมาตั้งคำถามถึงคุณค่าของตัวเองหลังจากพบกับ มณ หญิงสาวคนหนึ่งและ เอก เพื่อนคนไร้บ้านของเขา


----------------------
คะนึงถึงทุกครา (Us, Being and Time) [E]

2022 / 50:29 min


Director / Script: ธนภัทร งามเงินวรรณ 

Producer: กนกพรรณ บัวผัน 

Cinematographer: เจณิกาพร ปิยะรัตน์ 

Editor: ธนทัต คัตตะพันธ์, ธนภัทร งามเงินวรรณ 

Art Director: นรมน วานิชกมลนันทน์ 

Music: ชัพวิชญ์ เต็มนิธิกุล

Cast: จิรัฏฐ์ ทัศนเทพกมล, ณรงค์ฤทธิ์ ชุมภูรัตน์, สัณฐิติ เตชะทัศนสุนทร 

Synopsis: เมตหาเหตุผลที่จะทำให้ตัวเองอยากใช้ชีวิตด้วยการตกหลุมรักชิน เพื่อนร่วมห้องผู้เป็นที่รักของทุกคน แต่มันกลับนำพาตัวเขากลับไปยังความเหงาที่ทับถมไว้ตั้งแต่ในวัยเด็ก


----------------------


E = English Subtitles 

N = Non Dialogue


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-482-2013 - 15 ต่อ 0 ระบบจองบัตรจะปิดหลังภาพยนตร์เริ่มฉาย 30 นาที

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

พิธีประกาศผลรางวัล เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 26

25 ธันวาคม 2565

เวลา 17:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

1932 LENS

25 ธันวาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

ชั้นครู 20: อัคริศเฉลิม กัลยาณมิตร

23 ธันวาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

1932 LENS

18 ธันวาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา