พิธีประกาศผลรางวัล เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 25

26 ธันวาคม 2564

เวลา 17:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25

2564

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 0 นาที

ภาษา -


กำหนดการพิธีประกาศผลรางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25


17.00 น. ลงทะเบียน

17.30 น. พิธีประกาศผลรางวัล

18.30 น. จัดเลี้ยงรับรอง

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-482-2013 - 15 ต่อ 0 ระบบจองบัตรจะปิดหลังภาพยนตร์เริ่มฉาย 15 นาที

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

Short 25 Awarded Film Screening : Program 4

1 มกราคม 2565

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Short 25 Awarded Film Screening : Program 3

1 มกราคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

Short 25 Awarded Film Screening : Program 2

31 ธันวาคม 2564

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Short 25 Awarded Film Screening : Program 1

31 ธันวาคม 2564

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา