หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 207 นาที

ภาษา -


หมายเลขคดีแดง: ICT Film 10 Documentary Vol.8 / เสฏฐวุฒิ เมืองแก้ว / 32.27 นาที

หมาล่าเนื้อ / จิรเมธ โง้วศิริ / 20.55 นาที E

หลงกั่ว / ธารา เจริญเขต / 7.41 นาที

หวน / วัชรากร ทวีทรัพย์ / 20 นาที E

ห้องนอนไม่ได้นอน. / พรรณพร ตันติธรรมฐิติ / 4.28 นาที

อสูรกายจากความทรงจำครั้งอดีตกาล / กุลพัทธ์ เอมมาโนชญ์ / 30 นาที E

ออกกำลังตาย / เชิดศักดิ์ ประทุมศรีสาคร / 51.55 นาที

อุกา / รัฐธรรมนูญ ศุภภูธร / 21.29 นาที E

เอกสารประกอบการตัดสินใจ / สรยศ ประภาพันธ์ / 17.52 นาที E

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 40

9 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา