ภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้ว

Strange Creatures สัตว์ประหลาดมหันตภัย

มาห์

โรงศาลาศีนิมา

30 กรกฎาคม 2565

Strange Creatures สัตว์ประหลาดมหันตภัย
นาคี

โรงช้างแดง

4 สิงหาคม 2565

Strange Creatures สัตว์ประหลาดมหันตภัย
มาห์

โรงช้างแดง

10 สิงหาคม 2565

Strange Creatures สัตว์ประหลาดมหันตภัย
งูเกงกอง

โรงศาลาศีนิมา

12 สิงหาคม 2565

Strange Creatures สัตว์ประหลาดมหันตภัย
นาคี

โรงช้างแดง

19 สิงหาคม 2565

Strange Creatures สัตว์ประหลาดมหันตภัย
งูเกงกอง

โรงศาลาศีนิมา

30 สิงหาคม 2565

Strange Creatures สัตว์ประหลาดมหันตภัย