ภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้ว

รำลึก สุริยา ชินพันธุ์

ทางโค้ง

โรงช้างแดง

7 กรกฎาคม 2565

รำลึก สุริยา ชินพันธุ์
ทางโค้ง

โรงช้างแดง

15 กรกฎาคม 2565

รำลึก สุริยา ชินพันธุ์
ลูกเจ้าพระยา

โรงศาลาศีนิมา

28 กรกฎาคม 2565

รำลึก สุริยา ชินพันธุ์
เจ้าแม่

โรงช้างแดง

3 สิงหาคม 2565

รำลึก สุริยา ชินพันธุ์
เจ้าแม่

โรงช้างแดง

9 สิงหาคม 2565

รำลึก สุริยา ชินพันธุ์
ลูกเจ้าพระยา

โรงศาลาศีนิมา

12 สิงหาคม 2565

รำลึก สุริยา ชินพันธุ์