ภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้ว

LA SCALA ลาสกาลา

BLOW-UP

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

4 กรกฎาคม 2563

LA SCALA ลาสกาลา
THE SCALA

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

4 กรกฎาคม 2563

LA SCALA ลาสกาลา
นิรันดร์ราตรี

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

4 กรกฎาคม 2563

LA SCALA ลาสกาลา
CINEMA PARADISO

โรงศาลาศีนิมา

4 กรกฎาคม 2563

LA SCALA ลาสกาลา
BLOW-UP

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

5 กรกฎาคม 2563

LA SCALA ลาสกาลา
THE SCALA

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

5 กรกฎาคม 2563

LA SCALA ลาสกาลา
นิรันดร์ราตรี

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

5 กรกฎาคม 2563

LA SCALA ลาสกาลา
CINEMA PARADISO

โรงประเทืองศรีสุพรรณ

5 กรกฎาคม 2563

LA SCALA ลาสกาลา