ผลการค้นหาข้อมูล “ กิจกรรม ” แสดงข้อมูล 1-10 จาก “ 88 ” รายการ


อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน
กิจกรรม กิจกรรม
ทึ่ง! หนังโลก x Cinema Lecture : Vertigo
กิจกรรม กิจกรรม
ภาพยนตร์สนทนา 80 ปี พระเจ้าช้างเผือก
กิจกรรม กิจกรรม
Call for Submission ปฐมกาลภาพยนตร์ในสยาม
กิจกรรม กิจกรรม
Call for Entry เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25
กิจกรรม กิจกรรม
ทึ่ง! หนังโลก X Cinema Lecture : Persona ควบ Cries and Whispers
กิจกรรม กิจกรรม
สนทนา 20 ปี ฟ้าทะลายโจร ที่ clubhouse
กิจกรรม กิจกรรม
โรงแรมนรก 64 ปี ดูใหม่อีกที ยังมีอะไรให้ค้นพบ
กิจกรรม กิจกรรม
รับชม LIVE เปิดตัวนิทรรศการ "ปฐมกาลภาพยนตร์ในสยาม"
กิจกรรม กิจกรรม
ประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียน : นิเวศวิทยาของวัฒนธรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน: ภูมิทัศการผลิต พื้นที่การจัดฉาย และวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรม กิจกรรม