หนังสั้นมาราธอน 37

6 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 208 นาที

ภาษา -


มนุษย์โลก / ศาสตร์ ตันเจริญ / 17.43 นาที

มอเตอร์ไซค์รับจ้าง: ICT Film 10 Documentary Vol.5 / ประภัสสรา ชมภูนุท, รสิตา อุดมศิลป์, วรท วิริยะธรรมกุล, อชิรญา กงมนต์ / 17.21 นาที

มากับเลี่ยน / อัมรินทร์ ทองชูใจ / 4.56 นาที

มาดามอโศก / ธารา เจริญเขต / 5 นาที

มือที่ 3 / ศิวะ ศรีแก้ว / 16.51 นาที

เมืองมะปูด / ธีรภัทร ประภัศร / 2.14 นาที

เมืองลับแล พัทยา 2549 / กาจพล นิติพิสานนท์ / 34.54 นาที E

เมื่อยามสิ้นแสง / วีระยุทธ ทรัพย์ประเสริฐ / 7.09 นาที

เมื่อหนึ่งแล้วจึงสาม / ธัญวรัตม์ สมบัติวัฒนา / 28.42 นาที

แมลงวัน / พิมพ์ธิดา อโนทัยสินทวี / 22.03 นาที

ไม่รักษ์ ไม่ต้อง / คหัฏฐา แก้วป้องปก / 7.01 นาที

ย (ยักษ์) / เอกวิน คล้ายทอง / 11.58 นาที

ยามวิกาล / สุชิตา แก่นงูเหลือม / 22 นาที E

ยาเสพติดในยุค 4.0 / กฤษตณู วงษ์โสภา / 10 นาที

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา