หนังสั้นมาราธอน 36

5 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 212 นาที

ภาษา -


เพชรน้ำโสม / นพรัช ธรรมเรืองฤทธิ์ / 27.11 นาที E

เพื่อนเล่น เล่นเพื่อน / สรยศ ประภาพันธ์ / 14.27 นาที E

เพื่อนสร้างได้ / ปวรุตม์ โล้กรุด / 23.04 นาที E

ไพรภวังค์ / กันตพล ดวงดี / 25.40 นาที

ภูเขาที่หลงรักทะเล / วัจรัฐพร กังวาราวุฒิ / 14.06 นาที

มนต์รักเขวาสินรินทร์ / ศิวะ ศรีแก้ว / 50.14 นาที

มรรตย / อนุรักษ์ จรรโลงศิลป / 30.02 นาที

มะน็วด / พิมกาญจนา กาบแก้ว / 26.55 นาที

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา