หนังสั้นมาราธอน 35

5 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 209 นาที

ภาษา -


ไปเยี่ยมย่า / ปวีณ กิตติโกวิท / 18.58 นาที

แผลกดทับ / ปรินทร์ อินทรศร / 14.55 นาที E

ฝนฤดูร้อน / กัลปพฤกษ์ ติยะจามร / 29.55 นาที

พญาวัน / ศุภามาศ บุญนิล / 29.12 นาที E

พรานผี / มโน ศรีพุ่ม / 4.56 นาที

พฤกษณาลัย / จิรภัทร วีณะคุปต์ / 23 นาที E

พ่อกับลูกชาย / เชวง ไชยวรรณ / 23.26 นาที

พอที่ใจ ใจที่พอ / ธนวัฒน์ ทิราพืช / 24.27 นาที E

พันธะสัญญาจากสิงโตขาว / พิชามญชุ์ สุวรรณธวัช / 28.19 นาที

เพื่อนของฉันเป็นสัปปะหลาด / ภูริณัฐ ก๋าใจ / 12.06 นาที

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา