หนังสั้นมาราธอน 32

2 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 210 นาที

ภาษา -


นิทานคนตัวเล็ก / ศาสตร์ ตันเจริญ / 29.09 นาที

นิสาเป็นผีปอบ / อัลวา ริตศิลา / 35.53 นาที

เนา-โสภา / ภูวดล เนาว์โสภา / 30.42 นาที E

บทสวดกวีก่อนอัสดง / อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ / 7.03 นาที

บ้านเกิด / อภิชญาภา หนูเนียม / 29.59 นาที E

บ้านโจรสลัด / พัชรพล ภิภพสุขาวดี / 12.36 นาที E

บ้านที่ไม่มีใครอยู่ / ธนวีร์ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ / 27.25 นาที E

บ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจริง ปลูกไว้สมใจทุกสิ่ง สวยจริงนะฉาบสีฟ้า / นัชชา รุ่งรัตนาภรณ์ / 16 นาที E

บ้านฝัน / ศุภพัฒน์ พวงทอง / 21.15 นาที E

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา