หนังสั้นมาราธอน 31

30 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 209 นาที

ภาษา -


น้อง / เมธพนธ์ แพรกทอง / 44.40 นาที E

นางพัด / ภัทราภรณ์ ภักตรบำรุง / 15.12 นาที E

น้ำหยดลงหินทุกวันหินเลยเปียก / จิรายุ ลือสกล / 21.11 นาที E

นิรัติกันย์ / ณัฐชัย เครือเสนา / 37.41 นาที E

นิราศกรุงเกลือ / ณัฐนันท์ เทียมเมฆ / 89.58 นาที E

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา