หนังสั้นมาราธอน 30

30 พฤศจิกายน 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 212 นาที

ภาษา -


ถนนไร้ฝุ่น / วรปรัชญ์ ระบอบ / 7 นาที E

ถนอม / เจนจิรา สิริพรรณยศ / 9.59 นาที

ถึงลูกชายคนโต / ทวีโชค ผสม / 7.45 นาที

ทฤษฎีเปลี่ยนโลก / อินทัช ตระกูลมาลี / 26.25 นาที E  

ทฤษฎีวัคซีน / ธนวินท์ ไชยแสง / 29.50 นาที

ทะนง / ธนิสร ข้อมงคลอุดม / 15.21 นาที

ทะเลไม่เคยบอกอะไรกับเธอ / ภานุวิชย์ โสภณสิริรักษ์ / 15.02 นาที E

ทางกลับบ้าน / วัชรพล สายสงเคราะห์ / 13.19 นาที

ทางที่เลือก / ศุภกร เมฆวัฒน์ / 17.13 นาที

ทิพวรรณ กัณหา / วชร กัณหา / 11.41 นาที

ที่นี้ไม่มีใคร / กระบี่ แซ่หลิม / 5.15 นาที E

ธรณีประตู 1969 / ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์, ไกรสิทธิ์ โภคสวัสดิ์, ชานนท์ ตรีเนตร, ปัญญา ผาสุกโกวิทสิริ / 20.34 นาที E

เธอทั้งสองจะตาบอดสี / พันธวัช กาญจนภิญโญ / 21.19 นาที E

น้าถินกินสุรา / นริษศรา นาคประนิล / 5.33 นาที

น้ำแล้ง / ธีรภัทร ประภัศร / 5.43 นาที E

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา