หนังสั้นมาราธอน 27

27 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 212 นาที

ภาษา -


ขโมจ / ศุภกร เมฆวัฒน์ / 18.34 นาที

ขอบคุณที่อยู่ด้วยกัน / ทินภัทร เลิศอุตสาหพันธ์ / 21.50 นาที E

ขอพร / ธมนวรรณ ทวีธนะ / 30.23 นาที E

เข้ห์ / ณัฐภัทร ปัญญาอัครธรรม / 12.54 นาที

เขาไม่เคยเป็นเธอ / ณัฐกิตติ์ สุรทิณฑ์ / 8.58 นาที E

ค_ว_า_ม_ท_ร_ง_จ_ำ_ข_อ_ง_เ_อื้_อ_ย_ / อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ / 7 นาที

คน กับ สัตว์ / สุรยุทธ์ ตั้งไพวรรณ / 6.05 นาที

คนจร / ณภัทร อนุวงศ์เจริญ / 19.14 นาที E

คนดี? / นิธิ ชูพุทธ / 13.46 นาที E

คฤหัสถ์ / ภูวดล เนาว์โสภา / 12.42 นาที

คลองเตยบอย / อัครินทร์ เรืองเนาวโรจน์ / 23.44 นาที

คลื่นรอบกาย / สิรีธร เสริฐสุวรรณกุล / 29.21 นาที E

คำสุดท้าย / คณิน พรรคติวงษ์ / 7.28 นาที


โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา