หนังสั้นมาราธอน 24

24 พฤศจิกายน 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 212 นาที

ภาษา -


Uncontrollable / ศิลากร กองสุวรรณ, ธนโชติ โคตรโสดา / 21.30 นาที

Une plus une égale un / จตุพล เขียวแสง / 23.16 นาที

Unfinished / ณัฐกานต์ เขียวชัยภูมิ / 20.09 นาที E

Unfold / นราวิชญ์ แซ่จิว / 19.58 นาที

Unnatural / ณัฐภพ ปัญจะ / 22.23 นาที

Unravel / ปฏิพัทธิ์ อัคราพูนรัตน์ / 16.39 นาที

Unseen, Out of Sight / ดวิษ พิทยาพิพัฒน์กุล / 26.32 นาที

Untouchable / ชนัฏฌา ศรศรีชล / 32.22 นาที E

Vetala / อิทธิกร นุติแก้วมงคล / 18.30 นาที E

When Sky Cries Everyday / ณัฐวรรณ ล้วนใจบุญธรรม / 4.03 นาที

Where Will the Sunset / กันต์ธีร์ ธีรวโรภาส / 6.34 นาที

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา