หนังสั้นมาราธอน 23

23 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 207 นาที

ภาษา -


Summerland / ภัทรดล วีระชัยณรงค์ / 13.38 นาที E

Synthtopia / ชนนปวร สุขวณิช / 7.27 นาที

Take a Shot / อินทัช สันติไชยกุล / 11.14 นาที E

T-ARA: The Crowns of Queen’s / พรชนก เรืองรุ่ง / 35.14 นาที E

Tears in the Rain / ศุภกฤต ชายหิน / 19.21 นาที

That Heart Warming Stuff / มาริสา คิทเทลเบอร์เกอร์ / 11.07 นาที

This ain't the Way / ณัฐสินี ทองมา / 23.59 นาที

Tide / วัชรากร ทวีทรัพย์ / 27.48 นาที E

Translator, The / ภากร จุ่งรุ่งเรือง / 15.41 นาที

Trash You / อนงค์นาถ ยูสานนท์ / 17.08 นาที E

Trust in Me / นทิตา อายุมากวัฒนา / 21.01 นาที E

Trust, The / กรกช เจียมสง่า / 3.10 นาที

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา