หนังสั้นมาราธอน 21

22 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 211 นาที

ภาษา -


Silent Blue / Nipan Chawcharernpon / 10 นาที E

Skiper, The คนเก้อข้ามเวลา / พิฆเนศ น้อยก่ำ / 24.56 นาที

Sleep Tight (03:00 am) / ภาณุวัตร สุขอยู่ / 16.35 นาที

Smoking Nostril, The / รัฐฐกรณ์ ศิริฤกษ์ / 3.04 นาที

Sneak / ธัญธร วิวัฒนเดชา / 27.55 นาที E

Social Hacker, The / สิริยากร วังมูล / 23.49 นาที

Somebody くもり空 / พาทิศ หริจันทนะวงศ์ / 5.02 นาที

Somewhere Only We Know / สุทธิวัฒน์ ศิริฟ้า / 24.22 นาที E

Spirit of Nature, The / สิทธิวัชร์ ทิพย์ธนโอฬาร / 15.56 นาที E

Sprint / ธัญธร วิวัฒนเดชา / 29.56 นาที E

Sprocket café, The / กาญจนาพร บุญเพ็ญ / 29 นาที E

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา