หนังสั้นมาราธอน 20

20 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 207 นาที

ภาษา -


Rotten Land, The / อสมาภรณ์ พิริยะโภคานนท์ / 42.43 นาที E

Run Away / ธเนศ แสงทองศรีกมล / 3.02 นาที

Saliva / นาวาเทพ ด่านเก่า / 5.38 นาที

Samerjairach 61: A Cheerleader's Story / รัฐฐกรณ์ ศิริฤกษ์ / 41.23 นาที

Saw เคยเห็นผี / อานนท์ พงษ์ประเสริฐ (ซันเด อานนท์) / 23.53 นาที

Screen / พีรพัฒน์ เพชรโต / 26.39 นาที E

Searching the Blue / กมลกานต์ สมุทรรัตนกุล / 29.04 นาที E

Second Change / เชวง ไชยวรรณ / 12 นาที

Short Time, A / ชัยกร เซี่ยงหวอง, โกเมนทร์ สระทองที / 6.53 นาที

SHU / รวิกานต์ แสงรัศมีเพ็ญ / 15.52 นาที E

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา