หนังสั้นมาราธอน 18

18 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 212 นาที

ภาษา -


Peak Day, A / สิรวิชญ์ เอื้อครองธรรม / 18.30 นาที E

Periphery Village / เปรมปพันธ ผลิตผลการพิมพ์ / 9.27 นาที

Pianoforte / ณัฐนันท์ สุวรรณ์ / 5.53 นาที E

Picture of Destruction, A / ฆนัท นิ่มวิจิตร / 25.26 นาที

Piece of the Moon, A / พิชญา สุสุข / 21.40 นาที E

Pitubhum / พีรดนย์ อติโรจน์ / 24.23 นาที

Prison Man / เกียรติพงษ์ ลงเย / 48.58 นาที

Puppy Love / ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ / 57.35 นาที

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา