หนังสั้นมาราธอน 17

17 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 206 นาที

ภาษา -


Oh, Lil' Mary / พงศ์ระพี จิตตรง / 27.37 นาที

One Day Later / ณัฐนนท์ ภูนาวา / 29 นาที E

Only You / วสุนันท์ หุตเวช / 24.48 นาที

OT / ชรัณ ตัณฑนันทน์ / 2.33 นาที

Overcome / ศตเมธ กรรณสูต / 18.56 นาที E

Paradise on Brocade / yang bai / 12.13 นาที E

Part / นัทธมน เปรมสำราญ / 65.44 นาที

Passceptance, The / จิรเมธ ภูวะสุรินทร์ / 25.12 นาที


โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา