หนังสั้นมาราธอน 16

17 พฤศจิกายน 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 210 นาที

ภาษา -


Must Room / อัจฉรา คำสด / 20.50 นาที E

My Skin is Dancing: ICT Film 10 Documentary Vol.4 / พรนัชชา แฉล้มรัมย์ / 15.27 นาที

New Blues / กฤติน บุญสุยา / 60 นาที E

Nice to Meet You ยินดีที่ได้รู้จัก / อัยยคริษ มัธยมจันทร์ / 28.41 นาที E

No (Ghost) in Here / พัสกร แก่นเมือง / 19.04 นาที

Nobody Beside Me / ณัฐพัชร์ กุลอริยวงศ์ / 6.59 นาที

Non-Conversation / ลลิตา ทับทิมทอง, ภนิดา จุฑากรณ์ / 15.29 นาที E

Nothing About You / ฐิตาภา พิเศษธนศักดิ์ / 31.09 นาที E

Odyssey, The | Bcc Academic Day 2018 / ชวิศ ปานจินดา, พิท พงษ์พิทยาภา / 8.23 นาที

Only One, The / ชนาธิป อมรปิยะพงศ์ / 4.22 นาที

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา