หนังสั้นมาราธอน 14

14 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 213 นาที

ภาษา -


Lift to Lift / ชนาธิป เรืองพูนวิทยา / 9.30 นาที

Little Jelly, A / ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ / 60.41 นาที

Live Life Like a Boy / ธนกร ธิราพงษ์ / 18.05 นาที

Look for Me at Dusk / นิพันธ์ จ้าวเจริญพร / 26.15 นาที E

Losetery, The คนเล่นหวยช่วยไม่ได้ / อัมรินทร์ ทองชูใจ / 7.11 นาที

Lost / พัทธดนย์ สุกิจโสภณ / 15.02 นาที

Lost in Oblivion / กฤตย์ ตัณฑุลเวศม์ / 13.30 นาที E

Lost in You / ฟ้าใส ศิริจันทนันท์ / 22.37 นาที E

Lucky / อมรศิริ ยมะคุปต์ / 27.44 นาที E

Lyseacdie / เปรมปพันธ ผลิตผลการพิมพ์ / 12.08 นาที

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา