หนังสั้นมาราธอน 12

11 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 209 นาที

ภาษา -


Home Floor / นิธิศ ทับทิม / 22.39 นาที E

How to Change the Wind's Direction / ปิยะพร ธนารักษ์, ณัฐวร สุริยสาร / 10.11 นาที

How We Met in April / ศุภวิชญ์ วุฒิศาสตร์ / 47.40 นาที E

Hug / ศรัณย์ จันทร์เนียม / 6.48 นาที

Human in Vacuum / วิทยา สุทธินิเทศน์ / 7.05 นาที

Human of Koma / นวพล ไวถนอมทรัพย์ / 25.45 นาที E

Hush, Tonight the Dead are Dreaming Loudly / ก้อง พาหุรักษ์ / 15.30 นาที E

Hyphonecrisy / รามิล / 1 นาที

I'm Not Your F***ing Stereotype / ฮีซัมร์ เจ๊ะมามะ / 28.59 นาที E

I'm Ok / พงศกร จักรแก้ว / 15.18 นาที

I'm thinking 'bout you [Experimental Film] / นันทน์นิช ราชปรีชา / 2.13 นาที

In Praise of You / ณิชารีย์ แสงสุรีย์พรชัย / 14.29 นาที E

Insulin Blue / วีระยุทธ ทรัพย์ประเสริฐ / 10.58 นาที

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา