หนังสั้นมาราธอน 9

9 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 215 นาที

ภาษา -


Everything is น้อง: ICT Film 10 Documentary Vol.6 / ชัยภัทร เอี่ยมรักษา / 16.20 นาที

Exhibition, The / ปวเรศ อุดมพัฒนกิจ / 6.59 นาที

Expire / ธนิศรา สุนทรวรรณ / 8.58 นาที

Fame Video Entertainment: ICT Film 10 Documentary Vol.1 / พีรดนย์ อติโรจน์, ภวัต กันตวิรุฒ / 23.26 นาที

Fearminin / ณพิสา นาคปรีชา / 26.40 นาที

Fermata / ณัฐดา จุลสมัย / 21.07 นาที E

Fermentalgia / ปริญ อาภาศิลป์ / 16.33 นาที E

Final Call / เนติ สุวรรณจินดา / 6.28 นาที

Final Crysus / ธงณกร โพธิธาตุทอง, เตชินท์ ซาแสงบง / 18.44 นาที

Foundation, The / ณัฐนนท์ มุกดา / 48.11 นาที E

Freudian Slip / ศิศุ สาตราวาหะ / 14.53 นาที E

Friendship / ณภัทร อุนนะนันทน์ / 6.42 นาที

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา