หนังสั้นมาราธอน 8

9 พฤศจิกายน 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 212 นาที

ภาษา -


Drugs / ศรัญญู คงนิมิตร / 7 นาที E

Dust in the Wind / จิรัชญา ภัทรธำรง / 10.37 นาที E

Easy Going / สุทธิศา พิณทิพย์ / 21.37 นาที E

Elmasbah (المسبح) / ศุภิสรา นิลเกต / 16.53 นาที

Empathy / วรวรรณ วานิชวัฒนธำรง / 64.40 นาที E

Empowered Youths Across ASEAN / ณัฐกิตติ์ สุรทิณฑ์ / 29.38 นาที E

Emptinest / ปานตะวัน ตรงมณีธรรม / 40.30 นาที E

Escapecially / วิรัลพัชร ชื่นชม / 20.45 นาที E

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา