หนังสั้นมาราธอน 2

2 พฤศจิกายน 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 206 นาที

ภาษา -


200 นาทีในพื้นที่สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน / กฤช วิชชุชัยอนันต์ / 62.17 นาที E
250/7-8 / วรินฎา เทพกุญชร / 31.17 นาที E
30K An Ounce / ซาการ์ สิงห์ ศิวรามาน / 16.50 นาที E
4 Times / ภานุวิชย์ โสภณสิริรักษ์ / 8.39 นาที
4 ต๊องบ๊องส์ทะลุป่า / สิรภพ เดชสุวรรณ / 29.08 นาที E
๔*๑๕ / อธิวุฒิชัย นำสุวิมลกุล / 15.16 นาที
5 Stages / ชนาธิป อมรปิยะพงศ์ / 5 นาที
755 ไมล์: ไกลจากบ้าน / ณัฏฐณิชา กลิ่นทิพย์ / 7.23 นาที
Abor-lescence / ปารย์พิรัชย์ ผดุงเจริญ / 25.43 นาที E
Affair / ภัทรียา จันทระ / 4.08 นาที

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา