หนังสั้นมาราธอน 6

6 พฤศจิกายน 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 212 นาที

ภาษา -


Bon Appetit / สุรพงษ์ เพลินแสง / 19.39 นาที E

Bowie in Bangkok - 1983 - / ภคพล ราชวงศ์ / 29.14 นาที

Buddha on the table and the war of a child / ธิดา ต่ายใหญ่กรีด / 7.12 นาที

Calling, The / พัดชา อิทธิจารุกุล / 9.12 นาที E

Cloning / ภาคภูมิ ศรีสุรักษ์, สิทธิชัย เจริญรอย, ณัฐนารี เชื้อวงศ์, จุฬามณี เอ้บสูงเนิน, จุฬาลักษณ์ คำอ่อน / 19.14 นาที

Congruity Chant / กันต์ชนิต เลียงอุดม / 20.52 นาที E

Crawling Kingdom, The / กุลนิดา ประจำที่ / 6.47 นาที

Daddy Secret / นิญาดา เกียรติเกื้อกูล / 15.35 นาที

Dawn / ธีรทัศน์ แผ่สุวรรณ / 4.58 นาที

Dawning Down / จิรัฎฐ์ จุฬารัตน / 26.48 นาที E

Day in Chiang Mai, A / ชนินทร เพ็ญสูตร / 28.34 นาที

De Jure / ชญานิษฐ์ ดอกไม้ทอง / 24.09 นาที E

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา