Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด ตอน ปะการัง

13 ธันวาคม 2562

เวลา 17:30 น.

โรงศรีศาลายา

เทศกาลหนังวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15

2561

กำกับโดย วรินทร์เนตร เติมศิริกมล

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 30 นาที

ภาษา ไทย


รายการที่พาออกผจญภัยไปกับภารกิจพิทักษ์โลกด้วยการปลูกปะการัง และเรียนรู้เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งระบบนิเวศที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลก


โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

จากรากเหง้าสู่กำเนิดมนุษย์

13 ธันวาคม 2562

เวลา 18:00 น.

โรงศรีศาลายา

โนวา วันเดอร์ส ตอน ชีวิตในมือเรา

7 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

นอกบ้านน่ารู้ ตอน พลาสติกในอาหาร

7 ธันวาคม 2562

เวลา 15:40 น.

โรงศรีศาลายา