Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด ตอน ปะการัง

13 ธันวาคม 2562

เวลา 17:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เทศกาลหนังวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15

2561

กำกับโดย วรินทร์เนตร เติมศิริกมล

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 30 นาที

ไทย


รายการที่พาออกผจญภัยไปกับภารกิจพิทักษ์โลกด้วยการปลูกปะการัง และเรียนรู้เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งระบบนิเวศที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลก


โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

Awarded Film Marathon Screening

22 ธันวาคม 2562

เวลา 13:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

Screening Award Ceremony

21 ธันวาคม 2562

เวลา 19:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

Best Selection from Clermont-Ferrand

21 ธันวาคม 2562

เวลา 15:30 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

S-Express: PHILIPPINES

21 ธันวาคม 2562

เวลา 14:00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา