หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 210 นาที

ภาษา -


สิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิ / วชร กัณหา / 28.12 นาที

สูญกลางหัวใจ / ธิดารัตน์ วีระนะ / 24.20 นาที E

เส้นนำสายตา / ประวิณ เหมวิเชียรพันธุ์ / 18.55 นาที E

เสียงของความทรงจำ / เศรษฐา มีสงฆ์ / 23.34 นาที

เสียงเงียบ / สุธรรม จีระศิลป์ / 6.18 นาที E

เสียงที่มีความหมาย (Suara) / พรรชนก พิพิธภักดี / 11.11 นาที

เสียงศตวรรษ / ณวรพล ศกุนะสิงห์ / 19.30 นาที E

เสือกะป๊อก ก๊อก ก๊อก เรียบทุกบ้าน / ภาณุพงศ์ เดชไพบูลย์ยศ / 23.55 นาที

แสงเหนือทำให้วาฬตาย / มนัสนันท์ เจตน์สว่างศรี / 15.23 นาที E

หนังไหว้เจ้า / วัชรพล สายสงเคราะห์, อณิษฐา รินทรสุนทร / 23.58 นาที

หลังขอบฟ้า / ธีรพล กิตติศิริพรกุล / 14.46 นาที

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ