หนังสั้นมาราธอน 40

9 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 202 นาที

ภาษา -


ลายสือไท / พนัส บุญหนุน, ธีร์ คำหอม / 20 นาที

ลุงทอง ๒๐๑๘ / ณัฐธัญ กรุงศรี / 20 นาที E

แล้วเจอกันชาติหน้าตอนบ่ายๆ / ธนิศวร์ ยันตรโกวิท / 47.28 นาที

โลกของผึ้ง / ทัตพร ดีถาวร / 17.14 นาที

โลกซึมเศร้า / ทฤษฎี เจริญผล / 7 นาที

โลกเสียด้วยมือเรา / รัฐพล ชาภักดี / 7 นาที E

วังวนวังเวียน / เสาวนิตย์ ยศศักดิ์ศรี / 16.40 นาที E

วัฏฏะ / สิทธิวัชร์ ทิพย์ธนโอฬาร / 24.26 นาที E

วันกลับบ้าน / อารยะ เหรียญบุบผา / 29.50 นาที

วันยิงดี / ชนาธิป อมรปิยะพงศ์ / 4.25 นาที

ศิวิไลซ์ บางกอก / บรรณวิฑิต วิลาวรรณ, จิรเมธ โง้วศิริ, วัชรพงศ์ ศรีพอ / 7.50 นาที

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

หนังสั้นมาราธอน 44

12 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 43

11 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 42

10 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

หนังสั้นมาราธอน 41

10 ธันวาคม 2562

เวลา 12:00 น.

โรงศรีศาลายา