โปรแกรมพิเศษ ASEAN CLASSIC

image

จากเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2566


Itim (The Rites of May)

โรงศาลาศีนิมา

5 กุมภาพันธ์ 2566

โปรแกรมพิเศษ ASEAN CLASSIC
Thamp (The Circus Tent)

โรงศาลาศีนิมา

5 กุมภาพันธ์ 2566

โปรแกรมพิเศษ ASEAN CLASSIC
รำลึก ปิยะ ตระกูลราษฎร์

มรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี 2565

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

ลานดารา รัชวิน วงศ์วิริยะ

รำลึก เด่น ดอกประดู่

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME