มรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี 2565

image

โปรแกรมผลงานที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทภาพยนตร์เรื่อง ที่นำจัดฉายครอบคลุมทั้งเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ เพื่อให้เห็นคุณค่าในมิติต่าง ๆ รวมถึงบริบทและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย 


รำลึก ปิยะ ตระกูลราษฎร์

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

ลานดารา รัชวิน วงศ์วิริยะ

รำลึก เด่น ดอกประดู่

โปรแกรมพิเศษ ASEAN CLASSIC

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME