เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+

image

เนื่องในวาระที่ เปี๊ยกโปสเตอร์ หรือ สมบูรณ์สุข นิยมศิริ คนทำหนังชั้นครูของไทย จะมีอายุครบ 90 ปี ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ หอภาพยนตร์จึงได้เตรียมจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษดังกล่าว โดยจะจัดฉายผลงานการกำกับภาพยนตร์ของเขาควบคู่กันไปตลอดช่วงเวลาของการจัดนิทรรศการ


บินแหลก

โรงช้างแดง

7 ธันวาคม 2565

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+
ประสาท

โรงศาลาศีนิมา

15 ธันวาคม 2565

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+
ข้างหลังภาพ

โรงศาลาศีนิมา

27 ธันวาคม 2565

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+
ข้างหลังภาพ

โรงศาลาศีนิมา

31 ธันวาคม 2565

เปี๊ยกโปสเตอร์ 90+
100 ปี สักกะ จารุจินดา

สมบัติ เมทะนี สมบัติแห่งหนังไทย

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME