โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2562

image

พบกับหนังไทยทรงคุณค่า 6 เรื่อง ที่ได้รับการปรระกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 


KinoFest 2023

ครอบครัวหนังไทย เสน่ห์-ปรียา-ยอดสร้อย โกมารชุน

Theater of Dreams

ลานดารา ยุรนันท์ ภมรมนตรี และ วรรณิศา ศรีวิเชียร

Metacinema หนังถ่ายหนัง

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME