โปรแกรมมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2562

image

พบกับหนังไทยทรงคุณค่า 6 เรื่อง ที่ได้รับการปรระกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 


ARCHIVES: DOUBLE BILL

Law and Disorder กฎหมายกับความยุติธรรม?

Strange Creatures สัตว์ประหลาดมหันตภัย

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME

ทึ่ง! หนังโลก