สิ่งของที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์จัดเก็บ

ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำโดยคนไทย หรือเกี่ยวกับคนไทยหรือประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์เล่าเรื่อง ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์ข่าว ภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์สมัครเล่น หนังบ้าน ภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์ทดลอง ภาพยนตร์เพื่อการศึกษาและ ภาพยนตร์ที่ผลิตโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่บันทึกด้วยวัสดุประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ หอภาพยนตร์ยังอนุรักษ์ จัดเก็บสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ด้วย ณ ปัจจุบัน ประเภทสื่อที่หอภาพยนตร์จัดเก็บมีดังนี้

ฟิล์มภาพยนตร์

ฟิล์มภาพยนตร์เป็นสื่อที่เปราะบางเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพ จำเป็นต้องได้รับการดูแลจัดเก็บในห้องเย็น ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น หอภาพยนตร์นับเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่อนุรักษ์ภาพยนตร์ของประเทศ และมีกระบวนการอนุรักษ์ตามหลักมาตรฐานสากลหอภาพยนตร์อื่นที่มีอยู่ทั่วโลก

ภาพยนตร์รูปแบบ
ไฟล์ดิจิทัล

ไฟล์ดิจิทัลเสี่ยงต่อการสูญหายหากไม่เก็บอย่างถูกวิธี ควรจัดเก็บหลายสำเนา และต่างสถานที่หอภาพยนตร์ได้พัฒนาระบบจัดเก็บไฟล์ดิจิทัลให้ทันสมัยเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

สื่อบันทึกภาพและเสียงประเภทต่าง ๆ

สื่อบันทึกภาพและเสียงประเภทต่างๆ เสี่ยงต่อการเปิดไม่ได้ เพราะไม่มีเครื่องเปิด หอภาพยนตร์ได้อนุรักษ์เครื่องเล่น แต่ละประเภทไว้ เพื่อแปลงสัญญาณเป็น ไฟล์ดิจิทัลสำหรับการอนุรักษ์ต่อไป

สิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

ไสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ต้องจำแนกประเภทของวัสดุ เพื่ออนุรักษ์และจัดเก็บด้วยวิธีการที่เหมาะสม

หน่วยกู้หนัง

ทีมปฏิบัติการเชิงรุก

การบริจาค

ภาพยนตร์

และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

หากท่านมีความประสงค์จะบริจาคภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ไทยให้หอภาพยนตร์นำไปอนุรักษ์ดูแลรักษาไว้ ท่านสามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นได้ดังนี้
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อหน่วยกู้หนังได้ที่

02 482 2013-14

filmrescue

acquisition@fapot.org

บริจาคภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ไทย

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ทะเบียนมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ

เรียงตามลำดับ :

หนุมานเผชิญภัยครั้งใหม่

ปีที่สร้าง 2500

ครั้งที่ 8

[ภาพยนตร์โฆษณาสี่คิงส์]

ปีที่สร้าง 2502

ครั้งที่ 8

งานศพนายอ๋องซิมผ่าย ถาวรว่องวงศ์

ปีที่สร้าง 2512

ครั้งที่ 8

ไอ้ทุย

ปีที่สร้าง 2514

ครั้งที่ 8

เพื่อนรัก

ปีที่สร้าง 2520

ครั้งที่ 8

มนต์รักแม่น้ำมูล

ปีที่สร้าง 2520

ครั้งที่ 8

เมียหลวง

ปีที่สร้าง 2521

ครั้งที่ 8

เลือดสุพรรณ

ปีที่สร้าง 2522

ครั้งที่ 8

รุ่งอรุณวันใหม่ในป่า

ปีที่สร้าง 2523

ครั้งที่ 8

แก้ว

ปีที่สร้าง 2523

ครั้งที่ 8

อนึ่ง คิดถึงพอสังเขป

ปีที่สร้าง 2535

ครั้งที่ 8