ชีวิตก่อน ๒๔๗๕ (๒๔๗๓)

หนังบ้านถ่ายทำโดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์  กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

ในสมัยรัชกาลที่ ๗ (๒๔๖๙ – ๒๔๗๘) การเล่นถ่ายภาพยนตร์ขนาดเล็ก ๑๖ มิลลิเมตร ซึ่งเวลานั้นเรียกกันว่า ภาพยนตร์สมัครเล่น เป็นงานอดิเรกที่พระเจ้าแผ่นดิน เจ้านาย ขุนนาง ตลอดจนราษฎรสามัญที่พอมีอันจะกินนิยมเล่นกัน นอกเหนือไปจากการนิยมเล่นกล้องถ่ายรูปนิ่ง ซึ่งแพร่หลายในสังคมไทยมาแต่รัชกาลที่ ๕ ภาพยนตร์อย่างนี้ ต่อมาเรียกและรู้จักกันในชื่อ ภาพยนตร์ส่วนตัวบ้าง ภาพยนตร์ครอบครัวบ้าง หรือ หนังบ้านบ้าง

พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ ทรงเป็นเจ้านายที่ทรงเล่นกล้องถ่ายภาพยนตร์ ๑๖ มิลลิเมตร และทรงเป็นนักถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่นสำคัญพระองค์หนึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๗  ทรงถ่ายภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างที่นักถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่นนิยมกัน ได้แก่งานพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมือง การเดินทางท่องเที่ยว เหตุการณ์ในสังคมและชีวิตประจำวันหรือเทศกาล ชีวิตส่วนตัวของครอบครัว ญาติมิตร เหล่านี้เป็นธรรมดา

ผลงานภาพยนตร์ส่วนพระองค์หรืออาจเรียกว่า หนังวัง ของพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์เคยมีอยู่หลายร้อยม้วน แต่สูญหายไปเกือบหมด โชคดีที่พระโอรสของพระองค์ คือ หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต ได้นำฟิล์มภาพยนตร์ส่วนหนึ่งไปประทานให้หอภาพยนตร์แห่งชาติเก็บรักษาไว้ และในจำนวนนี้มีฟิล์มภาพยนตร์ซึ่งหม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต ทรงตัดต่อประมวลจากฟิล์มภาพยนตร์ที่เสด็จพ่อของท่านทรงถ่ายบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ประจำวันและเทศกาลต่าง ๆ ของชีวิตในวัง ซึ่งมีทั้ง “วังสระปทุม” ของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าและ”วังไม้” ของพระองค์เอง ภาพยนตร์ส่วนพระองค์นี้หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต ทรงตั้งชื่อว่า “ชีวิตก่อน ๒๔๗๕”

ภาพยนตร์ม้วนนี้มีความสำคัญในฐานะผลงานฝีพระหัตถ์ของเจ้านายนักถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่นสำคัญพระองค์หนึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๗ นอกเหนือจากการเป็นภาพยนตร์บันทึกชีวิตของเจ้านายในรั้ววังในยุคก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง และที่พิเศษคือการบันทึกภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งทรงพระเยาว์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภาพบันทึกวินาทีประวัติศาสตร์เมื่อยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

มรดกภาพยนตร์ของชาติ

ดูทั้งหมด

เลือดชาวนา (เศษที่เหลืออยู่)

พี่น้องตระกูลวสุวัต เป็นกลุ่มบุคคลที่สำคัญที่สุดกลุ่มหนึ่งในหน้าในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย พวกเขาเป็นผู้เริ่มต้นนับหนึ่งให้แก่วงการหนังไทย ด้วยการสร้า...

อ่านรายละเอียด

ทะเลรัก

ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของไทยที่มีความสามารถในหลายด้าน ทั้งการเขียนนวนิยาย บทละคร สารคดี แต่งเพลง ซึ่งงานสำคัญของท่า...

อ่านรายละเอียด

เพลงของข้าว THE SONG OF RICE

วันแรกฉาย                  ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ความยาว               &nbs...

อ่านรายละเอียด

วังพิกุล VILLAGE OF HOPE

วันแรกฉาย                  ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ความยาว               ...

อ่านรายละเอียด