ม.ร.ว. ปิยฉัตร ฉัตรชัย
กรรมการ

ประวัติการศึกษา
  • ปี 2534 ระดับปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
  • บริษัทโฆษณาระหว่างประเทศ โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด , ลีโอเบอเนทท์ , เจ วอลเตอร์ ธอมสัน
  • บริษัท อินบีทวีน คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
  • กรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์
  • กรรมการมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา
  • กรรมการบุรฉัตรมูลนิธิ การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
  • ผู้พัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร บริษัท อินบีทวีน คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
  • หมายเลขติดต่อ 02-482-2014 ต่อ 3114